Davet

Değerli öğrencilerimiz;

Sizleri bu seneki Tıp Okulları kapsamında düzenlenen "Beynin Mikroskoba Yolculuğu" projesine davet etmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak gerçekleştireceğimiz bu bilim okulu projesi, bilimsever gençlere rehberlik etmeyi ve topluma hizmet etmeyi amaçlayan bir misyonu taşımaktadır.

Projemizin hedef kitlesi, lise ve dengi okullarda eğitim gören 11. ve 12. sınıf öğrencileridir. Bu projede özellikle depremzede olanlar ve laboratuvar imkanlarına ulaşamayan öğrencilere öncelik vermek, üniversitemizin topluma hizmet etme anlayışını yansıtmaktadır.

Programımıza katılan öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun olarak beyinle ilgili geniş bir bilimsel bakış açısı kazandırılacak. Tıp Fakültesi ana bilim dallarının öğretim üyeleri tarafından beyinle ilgili güncel teorik bilgiler aktarılacak ve öğrencilere pratik uygulamalar ile deneyim kazandırılacaktır.

Bu projenin amacı, gençlerin bilime olan ilgilerini artırmak ve bilim insanı olma isteklerini desteklemektir. Beyin ile ilgili geniş kapsamlı bilgi ve deneyimlerle projemiz, öğrencilerin akademik ve bilimsel bir bakış açısı kazanmalarına katkı sağlayacaktır.

Projemize katılan öğrenciler, beyin anatomisi, nöronların elektriksel aktiviteleri, yapısal bileşenleri ve sinir iletimi mekanizmaları hakkında kapsamlı bilgi edineceklerdir. Ayrıca, laboratuvar uygulamaları ile teorik bilgileri görselleştirme ve pratiğe dönüştürme fırsatına sahip olacaklardır.

Bu projenin yaygın etkisi, katılımcı gençlerin deneyimlerini paylaşarak çevrelerindeki akranlarına bilime olan meraklarını aşılamalarını ve bilimsever bir toplum oluşturmalarını hedeflemektedir. Projemizin web sayfasında daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

Katılımınızı bekliyor, projemizde sizleri aramızda görmekten memnuniyet duyacağımızı belirtmek istiyoruz.

Saygılarımla,

Dr. Güleser Göktaş

Tıp Okulları Koordinatörü


Program

“BEYNİN MİKROSKOBA YOLCULUĞU” BİLİM OKULU
11 – 12 – 13 HAZİRAN, 2024

PROGRAM


SAAT   /
TARİH

11 Haziran 2024

12 Haziran 2024

13 Haziran 2024


9.00 – 9.30

Program Tanıtımı
DR. ÖĞR. ÜYESİ GÜLESER GÖKTAŞ
(A Blok 6. Kat 602 No’lu Sınıf)

Laboratuvarda  Uyulması  Gereken Kurallar
DR. Öğr. Üyesi TAYFUN GÖKTAŞ
ÖĞR. GÖR. MERVE SAYIN
(A Blok 6. Kat 602 No’lu Sınıf)

HİSTOLOJİ LABORATUVARI:
Beynin Mikroskoba Yolculuğu – I
DR. ÖĞR. ÜYESİ GÜLESER GÖKTAŞ
ÖĞR. GÖR. OFCAN OFLAZ
Histoloji Laboratuvarı


9.30  –   9.50

Tanışma,   Yaka   Kartı   ve   Çanta Dağıtımı
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
(A Blok 6. Kat 602 No’lu Sınıf)


10.00 –   10.30

PROGRAM BAŞLANGICI DEĞERLENDİRMESİ
Ölçme   ve   Değerlendirme   (Ön Test)
DR. ÖĞR. ÜYESİ GÜLESER GÖKTAŞ
DR. ÖĞR. ÜYESİ TAYFUN GÖKTAŞ
(A Blok 6. Kat 602 No’lu Sınıf)

ANATOMİ LABORATUVARI:
Vücudumuzun Karargahına Gidiyoruz – I
ARŞ. GÖR. DR. EDA SAĞIROĞLU
ARŞ. GÖR. AYŞE ERKAYA
Anatomi Laboratuvarı

HİSTOLOJİ LABORATUVARI:
Beynin Mikroskoba Yolculuğu – II
DR. ÖĞR. ÜYESİ GÜLESER GÖKTAŞ
ÖĞR. GÖR. OFCAN OFLAZ
Histoloji Laboratuvarı


10.30 –   10.50

PROGRAM BAŞLANGICI BİLİMSEL DEĞERLENDİRMESİ
Ölçme   ve   Değerlendirme   (Ön Test)
DR. ÖĞR. ÜYESİ GÜLESER GÖKTAŞ
DR. ÖĞR. ÜYESİ TAYFUN GÖKTAŞ
(A Blok 6. Kat 602 No’lu Sınıf)


10.50  –    11.00

ÇAY-KAHVE MOLASI

ÇAY-KAHVE MOLASI

ÇAY-KAHVE MOLASI


11.00  –   11.50

Vücudumuzun Komutanı
ARŞ. GÖR. DR. EDA SAĞIROĞLU
(A Blok 6. Kat 602 No’lu Sınıf)

ANATOMİ LABORATUVARI:
Vücudumuzun Karargahına Gidiyoruz – II
ARŞ. GÖR. DR. EDA SAĞIROĞLU
ARŞ. GÖR. AYŞE ERKAYA
Anatomi Laboratuvarı

SOSYAL  –  SANATSAL  –  KÜLTÜREL ETKİNLİK:
BEYİN ATÖLYESİ
DR. ÖĞR. ÜYESİ GÜLESER GÖKTAŞ
DR. ÖĞR. ÜYESİ TAYFUN GÖKTAŞ
ÖĞR. GÖR. OFCAN OFLAZ
ÖĞR. GÖR. MERVE SAYIN
ARŞ. GÖR. DR. EDA SAĞIROĞLU
ARŞ. GÖR. AYŞE ERKAYA
ARŞ. GÖR. HİLAL ŞAMANDAR AYDAŞ
(A Blok 6. Kat 602 No’lu Sınıf)


12.00  –    12.50

Sen Bir Nöronsun Kendine Gel!
DR. ÖĞR. ÜYESİ GÜLESER GÖKTAŞ
(A Blok 6. Kat 602 No’lu Sınıf)

FİZYOLOJİ LABORATUVARI:
Sen  Mi  Daha  Hızlısın  Reflekslerin Mi?
DR. ÖĞR. ÜYESİ TAYFUN GÖKTAŞ
ARŞ.     GÖR.     HİLAL     ŞAMANDAR AYDAŞ
Fizyoloji Laboratuvarı


13.00  –   13.50

ÖĞLE YEMEĞİ

ÖĞLE YEMEĞİ

ÖĞLE YEMEĞİ


14.00  –   14.50

Elektrik Ağı Olarak Beynimiz
PROF. DR. BELMA TURAN
(A Blok 6. Kat 602 No’lu Sınıf)

FİZYOLOJİ LABORATUVARI: Ölç Bakalım: Kim Hızlı?
DR. ÖĞR. ÜYESİ TAYFUN GÖKTAŞ
ARŞ.     GÖR.     HİLAL     ŞAMANDAR AYDAŞ
Fizyoloji Laboratuvarı

Soru – Cevap – Tartışma
DR. ÖĞR. ÜYESİ GÜLESER GÖKTAŞ
DR. ÖĞR. ÜYESİ TAYFUN GÖKTAŞ ÖĞR. GÖR. OFCAN OFLAZ
ÖĞR. GÖR. MERVE SAYIN
ARŞ. GÖR. DR. EDA SAĞIROĞLU ARŞ. GÖR. AYŞE ERKAYA
ARŞ.     GÖR.     HİLAL     ŞAMANDAR AYDAŞ
(A Blok 6. Kat 602 No’lu Sınıf)


15.00  –   15.50

Beynimiz Maestro Olursa
DR. ÖĞR. ÜYESİ TAYFUN GÖKTAŞ
(A Blok 6. Kat 602 No’lu Sınıf)

FİZYOLOJİ LABORATUVARI:
Kulaklarımla Görüyorum, Gözlerimle Duyuyorum
DR. ÖĞR. ÜYESİ TAYFUN GÖKTAŞ
ÖĞR. GÖR. MERVE SAYIN
Fizyoloji Laboratuvarı

PROGRAM        SONU        BİLİMSEL DEĞERLENDİRMESİ
Ölçme ve Değerlendirme (Ön Test)
DR. ÖĞR. ÜYESİ GÜLESER GÖKTAŞ
DR. ÖĞR. ÜYESİ TAYFUN GÖKTAŞ
(A Blok 6. Kat 602 No’lu Sınıf)


PROGRAM  SONU DEĞERLENDİRMESİ:
Ölçme    ve    Değerlendirme    (Son Test)
DR. ÖĞR. ÜYESİ GÜLESER GÖKTAŞ
DR. ÖĞR. ÜYESİ TAYFUN GÖKTAŞ
(A Blok 6. Kat 602 No’lu Sınıf)


15.50  –  16.00

ÇAY-KAHVE MOLASI

ÇAY-KAHVE MOLASI

ÇAY-KAHVE MOLASI


16.00  –   16.30

Soru – Cevap – Tartışma

FİZYOLOJİ LABORATUVARI:
Ölç   Bakalım: Kim   Duyuyor, Kim Görüyor?
DR. ÖĞR. ÜYESİ TAYFUN GÖKTAŞ
ÖĞR. GÖR. MERVE SAYIN
Fizyoloji Laboratuvarı

Program Sonu Değerlendirmesi ve Kapanış


16.30 –   17.00

Gün Sonu Değerlendirmesi ve
İkinci Gün Hazırlıklarının Tartışılması

Gün Sonu Değerlendirmesi ve
Üçüncü  Gün Hazırlıklarının Tartışılması
Program Amacı

Projemizin en temel amaçlarından biri, tıp eğitimini daha geniş kitlelere ulaştırarak üniversitenin topluma hizmet etme misyonunu yerine getirmesine katkıda bulunmaktır. Üniversitemizin öğretim kadrosunun desteğiyle, gençlere doğru ve güncel bilimsel bilgiyi sunmayı hedeflemekteyiz. Bu projede, öğrencilere akademik kadromuzun bilimsel bakış açılarını etkili bir şekilde aktararak, tıp eğitimine yönlendirme yapma amacını taşıyoruz.

Projemizde odak noktası olarak seçilen organ, birçok bilimsel çalışmanın merkezinde yer alan beyindir. Projemizin bu organa odaklanması, öğrencilere tek bir organda farklı bilimsel bakış açılarıyla nasıl değerlendirme yapabileceklerini öğretmeyi amaçlamaktadır. Özellikle laboratuvar uygulamaları bakımından imkanları daha sınırlı olan öğrencilerin desteklenmesi ve depremzede öğrencilere öncelik verilmesi, projemizin katılımcı seçiminde öncelikli faktörlerdir.

Tıp Okulları Eğitimi projemiz kapsamında, öğrencilere beyinle ilgili güncel bilimsel bilgileri kazandırmayı hedefliyoruz. Beyin anatomisi, nöronların elektriksel aktiviteleri, yapısal bileşenleri ve işleyişindeki mekanizmalar gibi konularda öğrencilere kapsamlı bilgiler sunulacak. Aynı zamanda, beyin ile ilgili konularda laboratuvar uygulamaları yaparak teorik bilgilerin pratiğe dönüşmesini sağlayacağız. Projemizin sonucunda öğrenciler, beyinin vücuttaki yerleşimini, motor işlevlerini, görme ve işitmedeki rolünü anlama yetenekleri kazanacaklar.

Projemizle, öğrencilerin öğrenme isteğini ve bilimsel merakını artırmayı, araştırma ve sorgulama yeteneklerini geliştirmeyi amaçlıyoruz. Bilime ve tıbbın çeşitli alanlarına ilgi duyan öğrencilerin, bu konudaki meraklarını ve bilim insanı olma isteklerini artırmak, projemizin en önemli çıktıları arasında yer almaktadır. Projemize katılan öğrencilerin deneyimlerini paylaşmaları, öğrendiklerini çevreleriyle paylaşarak bilimsever bir toplum oluşturmalarına katkıda bulunacaktır.
Galeri


Önemli Tarihler

Başvuru tarihi: 15 Nisan 2024 - 5 Mayıs 2024


Proje Katılım formu

Proje Katılım Formu’na buradan ulaşabilirsiniz.

Veli İzin Belgesi’ne buradan ulaşabilirsiniz.


İletişim

lhütipokulları@lokmanhekim.edu.tr

444 8 548